Список праць Г.С. Костюка

 1. Костюк Г.С. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини / Г.С. Костюк // Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології . – К. : Рад. школа, 1941 . – Т.2 : Психологія . – С. 3 – 35;
 2. Костюк Г.С. Радянська психологія за 30 років / Г.С. Костюк // Рад. школа . – 1947 . — № 5 . – С. 55 – 68;
 3. Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1946 . — № 6. — С. 4 – 14;
 4. Костюк Г.С. Про психологічні ідеї М. Горького / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1946 . – № 3 . – С. 13 – 24;
 5. На допомогу вчителеві початкової школи / За ред. Г.С. Костюка . – К.: Рад. школа, 1945. – 169 с.;
 6. Костюк Г.С. Герцен як  психолог / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1945 . – №№ 1-2 . – С. 39 – 52;
 7. Костюк Г.С. К. Маркс про  свідомість  людини / Г.С. Костюк // Наукові записки УНДІПу . – Т. 1. — К.: Рад. школа, 1939. – С. 35 – 62;
 8. Костюк Г.С. О роли наследственности, среды и  воспитания  в  психическом  развитии ребенка / Г.С. Костюк // Советская педагогика . – 1940. – № 6. – C.15 – 39;
 9. Костюк Г.С. О некоторых очередных  задачах  советской  психологии / Г.С. Костюк // Советская  педагогика . –1937. – № 3. – C. 140 -146;
 10. Психологія : Посібник для студентів педагогічних  вищих  шкіл / За ред. Г.С. Костюка . – К.: Рад. школа, 1939. – 575 с.;
 11. Тренувальний матеріял з  арифметики. Цілі  числа : Метод. посібник для  вчителя / За ред. Г.С. Костюка. – Харків : Рад. школа, 1931. – 55 с.;
 12. Костюк Г.С. Про порівняльну вартість  зорового  і  слухового  способів  тестування успішності  учнів / Г.С. Костюк // Український  вісник  експериментальної  педагогіки  та рефлексології . – 1928. – № 2 (9) . – С. 99-131;
 13. Костюк Г.С. Вопросы психологии понимания / Г.С. Костюк // Советская  педагогика . – 1948.–№ 8. – с. 105 – 108;
 14. Костюк Г.С. Досвід викладання психології і  логіки  в  середніх  школах  УРСР / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1948 . – № 5. – С. 35 – 41;
 15. Костюк Г.С. О повышении  качества  преподавания  психологии  в  педагогических  и учительських  институтах / Г.С. Костюк // Республиканское  совещание  по  педагогическим наукам  29.05 – 1.06 1948 года: Тезисы докладов. – К.: Рад. школа, 1948. – С. 35 – 39;
 16. Костюк Г.С. Психологічні погляди  В.Г. Белінського / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1948 . – № 3. – С. 27 – 38;
 17. Костюк Г.С. Про деякі  актуальні  питання  теорії  психічного  розвитку  дитини // Г.С. Костюк // Наукова  сесія  Науково – дослідного  інституту  психології  УРСР 15 – 17 червня 1949 р. – К. , 1949 . – С. 3 – 7;
 18. Костюк Г.С. Про генезис  поняття  числа  у  дітей / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові записки / За ред. Г.С. Костюка.–К.: Рад. школа, 1949. – Т.1. – С. 10 – 32;
 19. Костюк Г.С. Психологічні погляди  В.Г. Белінського / Г.С. Костюк . – К.: Рад. школа, 1949. – 70 с.;
 20. Костюк Г.С. Психологічні погляди  Т.Г. Шевченка / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1949. – № 2 . – С. 36 – 41;
 21. Костюк Г.С. Психологія / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1949 . – № 5. – С. 72 -75;
 22. Костюк Г.С. Актуальне  вопросы  формирования  личности  ребенка / Г.С. Костюк // Советская  педагогика. – 1949. – № 11 . – С. 73 – 101;
 23. Костюк Г.С. Про психологію  розуміння  / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові  записки / За ред. Г.С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1950. – Т. 2: Питання  педагогічної  психології. –  С. 7 – 57;
 24. Костюк Г.С. Здібності та  праця  людини : Стенограма  публічної  лекції / Г.С. Костюк . – К.: Т-во по пошир. політ. і наук. знань, 1950 . – 43 с.;
 25. Костюк Г.С. Вчення І.П. Павлова  і  його  значення  для  педагогічних  наук / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1950 . – № 6 . – С. 14 – 19;
 26. Костюк Г.С. Вклад І.П. Павлова  в  розвиток  матеріалістичної  психології : Стенограма лекції / Г.С. Костюк . – К.: Т-во по пошир. політ. і наук. знань, 1951. – 31 с.;
 27. Костюк Г.С. Психологічні погляди  Г.С. Сковороди / Г.С. Костюк // Нариси  з  історії вітчизняної  психології (XVII– XVIIIст.). – К. : Рад. школа, 1952. – С. 160 – 188;
 28. Костюк Г.С. Психологічні погляди  М.В. Ломоносова / Г.С. Костюк // Нариси  з  історії вітчизняної  психології (XVII – XVIIIст.). – К. : Рад. школа, 1952. – С. 135 – 160;
 29. Костюк Г.С. Психологічні ідеї  О.М. Радіщева / Г.С. Костюк // Нариси  з  історії вітчизняної психології (XVII – XVIIIст.). – К. : Рад. школа, 1952. – С.216 — 254;
 30. Нариси з історії  вітчизняної  психології (XVII-XVIIIст.)/ За ред. Г.С. Костюка  . – К. : Рад. школа, 1952. – 255 с.;
 31. Костюк Г.С. Вчення І.П. Павлова  про  дві  сигнальні  системи  та  його  значення  для психології / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1952 . – № 1 . – С. 13 – 21;
 32. Костюк Г.С. Вчення І.П. Павлова  про  вищу  нервову  діяльність – природничо -наукова основа  психології / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові  записки. — К. : Рад. школа, 1952. – Т. 2 . – С. 33 – 90;
 33. Костюк Г.С. Питання психології  почуттів  і  волі  в  „Педагогічній  антропології” К.Д. Ушинського: Передмова  до  Т.5  зібрання  творів  К.Д. Ушинського у 6 т. / Г.С. Костюк. – К.: Рад. школа, 1952 . – С. 5 – 21;
 34. Костюк Г.С. Питання розвитку  психіки  дитини  в  світлі  вчення  І.П. Павлова / Г.С. Костюк // Дошкільне  виховання . – 1951. – № 7 . – С. 3 – 14;
 35. Костюк Г.С. Вопросы психологии  мышления / Г.С. Костюк // Психологическая  наука  в СССР . Т. 1. – М. : Изд-во АПН СССР, 1953 . – С. 357 – 440;
 36. Костюк Г.С. Некоторые вопросы  психологической  науки / Г.С. Костюк // Советская педагогика . – 1953 . – № 8 . – С. 52 — 68;
 37. Костюк Г.С. Завдання психології  у  поліпшенні  роботи  школи / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1956 . – № 11 . – С. 21 — 30;
 38. Костюк Г.С. Некоторые вопросы  взаимосвязи  воспитания  и  развития  личности / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии . – 1956 . – № 5 . – С. 3 – 14;
 39. Костюк Г.С. О взаимоотношении воспитания  и  развития  ребенка / Г.С. Костюк // Советская  педагогика . –– 1956 . — № 12 . – С.60 — 74;
 40. НДІ психології. Наукові записки / За ред. Г.С. Костюка, О.М. Раєвського – К. : Рад. школа, 1956. – Т. 4: Питання  загальної  психології . – 244 с.;
 41. Костюк Г.С. Про предмет і  завдання  психології / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові записки. Т. 4: Питання  загальної  психології. – К. : Рад. школа, 1956. – Т. 4: Питання загальної психології. – С. 5 – 42;
 42. Костюк Г.С. Предмет,  завдання  і  методи  психології / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для  педагогічних  вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С. 5 – 17;
 43. Костюк Г.С. Боротьба матеріалізму  і  ідеалізму  в  з’ясуванні  відношення  психічного до  фізичного / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для  педагогічних  вузів. – К.: Рад. школа , 1955 . –  С. 17 – 18;
 44. Костюк Г.С. Виникнення і  розвиток  психіки / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для педагогічних  вузів. – К. : Рад. школа, 1955 . – С. 27 – 58;
 45. Костюк Г.С. Здібності / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник для  педагогічних  вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С. 476 – 491;
 46. Костюк Г.С. К вопросу  о  психологических  закономерностях / Г.С. Костюк // Вопросы психологии . – 1955 . – № 1 . – С. 18 — 28;
 47. Костюк Г.С. Умовні рефлекси, процес  їх  утворення / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для  педагогічних  вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С.27 — 38;
 48. Костюк Г.С. Природа і  сутність  психіки / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для педагогічних  вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С.17 — 51;
 49. Костюк Г.С. Мислення / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник для  педагогічних вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С.234 — 278;
 50. Костюк Г.С. Почуття / Г.С. Костюк, Н.К. Балацька // Психологія : Підручник для  педагогічних вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С.310 — 341;
 51. Костюк Г.С. Основні форми  психічної  діяльності  людини / Г.С. Костюк // Психологія : Підручник  для  педагогічних вузів. – К. : Рад. школа , 1955 . – С.87 — 98;
 52. Костюк Г.С. Психология / Г.С. Костюк // БСЭ. Т.35 . – М., 1955. – С. 238 – 244;
 53. Костюк Г.С. Питання психології  в  працях  О.І. Герцена / Г.С. Костюк // Нариси  з  історії вітчизняної  психології  ХІХ ст. Ч.1 / За ред. Г.С. Костюка . – К. : Рад. школа , 1955 . – С.69- 97;
 54. Костюк Г.С. Русско-украинские связи  в  формировании  передовой  отечественной психологической  мысли / Г.С. Костюк // Известия  АПН РСФСР. – М., 1955. – Вып. 65 . – С. 54 – 68;
 55. Костюк Г.С. Міжнародний психологічний конгрес / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1954 . – № 12 . – С. 35 — 39;
 56. Костюк Г.С. О развитии  мышления  у  детей ( возникновение  понятия  числа  у  ребенка )/ Г.С. Костюк // Доклады  на  ХIVМеждународном  конгрессе  по  психологии . – М. : Изд-во АПН  РСФСР, 1954 . – С. 39 – 49;
 57. Костюк Г.С. Абстрактне мислення / Г.С. Костюк // УРЕ . Т. 1. – К. : АН УРСР, 1959 . – С. 16;
 58. Костюк Г.С. Вопросы психологии  мышления / Г.С. Костюк // Психологическая  наука  в СССР. – М. : Изд-во АПН  РСФСР, 1959. – Т.1 . – 357 – 440;
 59. Костюк Г.С. Про стан  науково-дослідної  роботи  в  галузі  психології / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові  записки / За ред. Г.С. Костюка . – К. : Рад. школа, 1959. – Т.ХІ : Питання  психології. – С. 5 – 12;
 60. Костюк Г.С. Про перехід  від  сприймання  до  мислі / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові записки / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1959. – Т.ХІ : Питання  психології . – С. 60 – С. 60 – 63;
 61. Костюк Г.С. Перебудова системи  шкільної  освіти  і  завдання  психології / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1959 . – № 1 . – С. 22 — 32;
 62. Костюк Г.С. Психологічні  питання  поліпшення  якості  уроку / Г.С. Костюк //Психологічні умови поліпшення  якості  уроку: Зб. статей / За ред. Г.С. Костюка, І.О. Синиці . – К.: Рад. школа, 1959. – С. 3 — 17;
 63. Костюк Г.С. Розвиток здібностей  учнів  у  процесі  навчання  і  праці / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1959 . –  № 9 . – С. 29 — 39;
 64. Костюк Г.С. Психологічні  питання  дальшого  вдосконалення  виробничого  навчання / Г.С. Костюк // Матеріали  республіканської  науково-практичної  конференції  з  питань виробничого  навчання  в  школах  Української РСР . – К. : Рад. школа, 1958. – С. 60 – 85;
 65. Костюк Г.С. Проблеми психології  мислення / Г.С. Костюк // НДІ психології. Наукові записки / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1958. – Т. VIIІ: Радянська психологічна наука за 40 років. – С. 137– 225;
 66. Костюк Г.С. Значення  ідей  В.І. Леніна  для  розвитку  радянської  психології / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1960 . –  № 4 . – С. 21 — 33;
 67. Костюк Г.С. Мышление / Г.С. Костюк // Педагогический словарь. Т.1. – М. : АПН РСФСР, 1960 . – С. 719 – 722;
 68. Костюк Г.С. Поєднання  навчання  з  продуктивною  працею – найважливіша  умова всебічного  розвитку  школяра / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1960 . –  № 8 . – С. 10 — 20;
 69. Костюк Г.С. Психологические вопросы  соединения  обучения  с  производительным трудом // Вопросы  психологии. – 1960 . –  № 6 . – С. 1 — 22;
 70. Костюк Г.С. Ценная книга  по  психологии  дошкольника : Рецензия  на  книгу Эльконина Д.Б. Детская  психология / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии. – 1962 . –  № 6 . – С. 138 — 141;
 71. Костюк Г.С. Здібності / Г.С. Костюк // УРЕ . – Т.5 . – К.: АН УРСР, 1961. – С. 241;
 72. Костюк Г.С. Мислення / Г.С. Костюк // УРЕ . – Т.9 . – К.: АН УРСР, 1962. – С. 142;
 73. Костюк Г.С. Навчання  і  розвиток  особистості / Г.С. Костюк // Звітно – наукова конференція  кафедр  КДПІ ім.. О.М. Горького за  1960 рік . – К., 1961 . – С. 31 – 33;
 74. Костюк Г.С. Психологічні погляди  М.В. Ломоносова / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1961 . – № 11 . – С. 26 — 31;
 75. Психологія : Підручник для педагогічних  вузів. – 2-ге вид. / За ред. Г.С. Костюка . – К. : Рад. школа, 1961. – 583 с.;
 76. Костюк Г.С. Психологічні питання  поєднання  навчання  з  продуктивною  працею учнів / Г.С. Костюк // Питання  психології  навчання  і  виховання / За ред. Г.С. Костюка, П.Р. Чамати. – К., 1961 . – С. 5 – 7;
 77. Костюк Г.С. М.В. Ломоносов о  психологии  познания ( к 250-летию  со  дня  рождения ) / Г.С. Костюк //Вопросы  психологии. – 1961 . –  № 5 . – С. 9 — 23;
 78. Костюк Г.С. Сєченов і  сучасні  проблеми  онтогенезу  людської  психіки / Г.С. Костюк // Вклад  І.М. Сєченова  в  розвиток  матеріалістичної  психології : Тези  доповідей . – К. : НДІ психології УРСР, 1963 . – С. 3 – 6;
 79. Костюк Г.С. и др. Актуальные задачи школы  и  проблемы  психологии обучения / Г.С. Костюк, Н.А. Менчинская, А.А. Смирнов //Вопросы  психологии. – 1963 . –  № 5 . – С. 48 – 60;
 80. Костюк Г.С. Здібності та  їх  розвиток  у  дітей / Г.С. Костюк . – К.: Знання, 1963 . – 80 с.;
 81. Костюк Г.С. Исследование  по  проблеме  обучения  и  развития : Рецензия  на  книгу Развитие  учащихся  в  процессе  обучения (1-2 кл.) / Г.С. Костюк // Советская педагогика . – 1964 . –  № 5 . – С. 148 –151;
 82. Костюк Г.С. Навчання і  розумовий  розвиток  учнів / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1963 . –  № 2 . – С. 17 — 25;
 83. Костюк Г.С. Обсуждение  докладов / Г.С. Костюк // Философские  вопросы  физиологии высшей  нервной  деятельности  и  психологии . – М. : АПН СССР, 1963 . – С. 531 – 534;
 84. Костюк Г.С. О психологических  основах  программированного  обучения / Г.С. Костюк // Первая  республиканская  конференция  по программированию  обучения , 1963 . – С. 4 – 8;
 85. Костюк Г.С. Передові  ідеї  в  психологічній  спадщині  К.Д. Ушинського / Г.С. Костюк // Психологічна  спадщина  К.Д. Ушинського / За ред. Г.С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1963. – С.3– 25;
 86. Костюк Г.С. и др. О  путях  руководства  умственным  развитием  учащихся  в  процессе обучения / Г.С. Костюк, Л.Н. Проколиенко, И.Е. Синица // Тезисы  докладов  на II съезде общества  психологов. – М.: АПН РСФСР, 1963. – Вып.5 . – С. 57 – 63;
 87. Костюк Г.С. Процессы мышления  в  решении перцептивных  задач / Г.С. Костюк // Тезисы докладов  на  II съезде  об-ва  психологов . – М. : АПН РСФСР, 1963. – Вып. 1. – С. 63 – 65;
 88. Психологічна спадщина К.Д. Ушинського / За ред. Г.С. Костюка . – К. : Рад. школа, 1963. – 233 с.;
 89. Kostiuk G.S. Some aspects  of  the  interrelation  between  education  and  the  development of  personality / G.S. Kostiuk // Educational  psychology in  the  USSR . – London, 1963. – P. 35 – 49;
 90. Костюк Г.С. О психологических  основах  построения  рациональных  методов программированного  обучения / Г.С. Костюк // Вопросы  программированного  обучения / Под ред. Т.И. Ростунова.– К., 1964 . – Вып.2 . – С. 22 — 37;
 91. Костюк Г.С. Актуальні психологічні  питання  програмованого  навчання / Г.С. Костюк // Психологія  навчання  і  виховання : Тези  доповідей  на  республіканській  психологічній конференції / [За ред. Г.С. Костюка, Б.Ф. Баева та ін.]. – К. : Рад. школа, 1964. – С. 3– 25;
 92. Костюк Г.С. Воспитание и  развитие / Г.С. Костюк // Педагогическая  энциклопедия . Т.1 . – М.: Советск. энциклопедия, 1964 . – С. 389 — 394;
 93. Костюк Г.С. Действие / Г.С. Костюк // Педагогическая энциклопедия . Т.1 . – М.: Советск. энциклопедия, 1964 . – С. 657 — 658;
 94. Костюк Г.С. Деятельность / Г.С. Костюк // Педагогическая энциклопедия . – М.: Советск. энциклопедия, 1964 . –Т.1. –  С. 709 — 712;
 95. Костюк Г.С. Про психологічні  основи  програмування  навчання / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1964 . –  № 5 . – С. 54 — 62;
 96. Костюк Г.С. Психологічні питання  програмування  навчання / Г.С. Костюк // Звітно –  наукова  конференція  кафедр  Київського  державного  педагогічного  інституту ім. О.М. Горького: Тези доповідей . – К., 1964 . – С. 82 — 83 ;
 97. Костюк Г.С. Психологічні питання  виховуючого  навчання / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1965 . – № 9 . – С. 19- 26;
 98. Костюк Г.С. Педагогічну пропаганду – на  рівень  вимог  життя / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1966 . – № 3 . – С. 12- 18;
 99. Костюк Г.С. Некоторые  аспекты  взаимосвязи  обучения  и  умственного  развития / Г.С. Костюк // XVIII Международный  конгресс. Симпозиум 32 : Обучение и  умственное развитие . – М., 1966 . – С. 7 – 13;
 100. Костюк Г.С. Дослідження  з  проблем  психології  навчання  і  виховання / Г.С. Костюк // Психологія : Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Рад. школа, 1966 . – Вип.2.–С. 3 – 12;
 101. Костюк Г.С. та ін. Наукові  проблеми програмованого  навчання  та  шляхи  їх  розробки / Г.С. Костюк та ін. // Радянська школа . – 1966 .– № 6 . – С. 17 – 23;
 102. Костюк Г.С. Професійне  самовизначення  як  фактор  формування  особистості / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1967 . –№ 3 . – С. 1 — 7;
 103. Костюк Г.С., Балл Г.О. Содержательная  книга  по  психологии  мышления : Рецензія  на кн. Исследования  мышления  в  советской  психологии / Г.С. Костюк, Г.О. Балл //      Вопросы  психологии. – 1967 . –  № 3 . – С. 172 – 178;
 104. Костюк Г.С. Психологічна наука / [Г.С. Костюк]// Народна  освіта  і  педагогічна наука в  Українській  РСР, 1917 – 1967. – К.: Рад. школа, 1967. – С. 421 – 471;
 105. Костюк Г.С. Вклад  психологов  Украины  в  развитие  советской  психологической науки / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии. – 1967 . –  № 3 . – С. 3 – 16;
 106. Костюк Г.С. Некоторые аспекты  взаимосвязи  обучения  и  умственного  развития / Г.С. Костюк // Советская  педагогика . – 1967 . –  № 1 . – С. 24 – 27;
 107. Костюк Г.С. Проблема развития  ребенка  в  советской  психологии / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии. – 1967. –  № 6 . – С. 23 – 45;
 108. Костюк Г.С. Провідні ідеї  радянської  психології / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1967 . – № 11 . – С. 22 — 32;
 109. Костюк Г.С. Навчання, виховання  і  розвиток  особистості / Г.С. Костюк // Дошкільне виховання . – 1968 . – № 6 . – С. 4 -10;
 110. Костюк Г.С. Навчання і  розвиток  особистості / Г.С. Костюк . – К.: Рад. школа, 1968. –  № 6 . – С. 967;
 111. Психологія : Підручник для  педагогічних  вузів. – 2-ге вид. / За ред. Г.С. Костюка . – К. : Рад. школа, 1968. – 571 с.;
 112. Костюк Г.С. Вікові можливості  засвоєння  знань  молодшими  школярами . – Початкова школа. – 1969 . –  № 1 . – С. 21 – 27;
 113. Костюк Г.С. Принцип  развития  в  психологии / Г.С. Костюк // Методологические  и теоретические  проблемы  психологии. – М.: Наука, 1969 . – С. 118 – 152;
 114. Обучение и  развитие  младших  школьников : Материалы межреспубликанского симпозиума / Под. ред. Г.С. Костюка . – К. , 1970. – 407 с.;
 115. Костюк Г.С. Актуальные  вопросы  обучения  и  развития младшего  школьника / Г.С. Костюк // Обучение  и  развитие  младших  школьников: Материалы межреспубликанского симпозиума. – К. , 1970. – С. 3 – 8;
 116. Костюк Г.С. Вводный  доклад  по  проблеме  личности  в  философском  и  психологическом аспектах / Г.С. Костюк // Личность: Материалы  обсуждения  проблем  личности  на симпозиуме,  состоявшемся 10-12 марта 1970г. в г.Москве. – М., 1971 . – С. 105 – 115;
 117. Костюк Г.С. Про  психологічні  основи  оптимізації  шкільного  навчання / Г.С. Костюк // Радянська школа . –1972 . –  № 3 . – С. 4 – 16;
 118. Костюк Г.С. Елементи  діалектики  в  психологічних  поглядах  Г.С. Сковороди / Г.С. Костюк // Тези  доповідей  республ. наук. конференції, присвяченої 250-річчю  з дня  народження  Г.С. Сковороди . – Харків: ХДУ ім.. О.М. Горького, 1972 . – С. 144 – 146;
 119. Костюк Г.С. Елементи  діалектики  в  психологічних  поглядах  Г.С. Сковороди / Г.С. Костюк // Педагогічні  ідеї  Г.С. Сковороди . – К.: Вища школа , 1970. – С. 33 – 52;
 120. Костюк Г.С. Роль професійного  самовизначення  в  формуванні  особистості / Г.С. Костюк // Професійна орієнтація  учнів / Упор З.С. Нечипорук. – К.: Рад. школа, 1971. – С. 17 – 25;
 121. Костюк Г.С. Ф. Энгельс и  проблемы  психологии / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии . – 1972 . – № 5 . – С. 3 – 16;
 122. Костюк Г.С. Розвиток ленінських  ідей  в  радянській  психології  особистості / Г.С. Костюк // Радянська школа . –1970 . –  № 4 . – С. 48 – 58;
 123. Психологія програмованого навчання / За ред. Г.С. Костюка . – К.: Рад. школа, 1973.– 125 с;
 124. Костюк Г.С. Прогресивні  психологічні  ідеї  в  педагогічній  антропології К.Д. Ушинського / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1974 . – № 2 . – С. 15 – 24;
 125. Костюк Г.С. Психологічна  наука  в УРСР  за 60 років / Г.С. Костюк // Психологія: Республік. науково-метод. збірник. – К.: Рад. школа , 1977. – Вип.16. – С. 19 – 34;
 126. Костюк Г.С. Умови  і  рушійні  сили  становлення  особистості / Г.С. Костюк // Проблеми дальшого  розвитку  педагогічних  і  психологічних  наук  у  світлі  рішень  XXVзїзду КПРС: Тези республіканських наукових конференцій / [С.Д. Максименко, Г.О. Балл та ін.]. – К., 1977. – Вип.3. – С. 5 -7;
 127. Костюк Г.С. О  психологических  основах  развивающего  обучения / Г.С. Костюк // Воспитание, обучениеи психическое развитие : Тезисы  докладов  к  VВсесоюзному  съезду психологов СССР 27 июня – 2 июля 1977г., г. Москва. – М., 1977. – Ч.1. – С. 120 — 121;
 128. Костюк Г.С. Основные понятия  „задачного  похода” и  их  использование в  исследовании  учебной  деятельности / Г.С. Костюк, Г.А. Балл // Программированное обучение. – К., 1977. – Вып. 14. –  С. 17 — 24;
 129. Костюк Г.С. Про  психологічні  основи  підвищення  ефективності  шкільного  навчання / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1977 . – № 3 . – С. 48 — 57;
 130. Костюк Г.С., Балл Г.А. Категория задачи  и  ее  значение  для  психолого- педагогических исследований / Г.С. Костюк // Вопросы  психологии . – 1977 . – № 3 . – С. 12 — 23;
 131. Костюк Г.С. Загальна  характеристика  онтогенезу  людської  психіки / Г.С. Костюк // Вікова  психологія /За ред. Г.С. Костюка . – К.: Рад. школа, 1976. – С. 28 — 52;
 132. Костюк Г.С. Психологічні  дослідження  в  дев’ятій  п’ятирічці / Г.С. Костюк // Радянська школа . – 1976. –  № 22 . – С. 61 — 71;
 133. Костюк Г.С. Навчання  і  психічний  розвиток  учнів / Г.С. Костюк // Психологічна  наука, вчитель, учень. – К.: Рад. школа , 1979. – С. 19 – 32;
 134. Костюк Г.С. Предмет вікової  психології, її історія  і  методи / Г.С. Костюк // Вікова психологія. – К.: Рад. школа, 1976 . – С.5 — 27;
 135. Костюк Г.С. Психологические  аспекты  опытно-экспериментальных  педагогических исследований / Г.С. Костюк // Теория  и  практика  педагогического  эксперимента / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. – М.: Педагогика, 1979. – С. 174 – 190;
 136. Костюк Г.С. Принципы  развития  в  психологии / Г.С. Костюк // Хрестоматия  по возрастной  и  педагогической  психологии.  Работы   советских  психологов  периода 1946 – 1980 гг./ под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1981. – С. 10 – 13;
 137. Мислення в  діяльності  молодших  школярів / За ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла. – К.: Рад. школа, 1981;
 138. Костюк Г.С. и др. Сравнительное исследование  индивидуального  и  совместного решения  мыслительных  задач  младшими  школьниками/ Г.С. Костюк // Психологический журнал. – 1983. – Т.4. –   № 5. – С. 23 – 31;
 139. Костюк Г.С. Избранные психологические  труды / Г.С. Костюк, под ред. Л.Н. Проколиенко. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.;
 140. Костюк Г.С. Об условиях  и  движущих  силах  развития  личности  в  ранней  юности // Личность  в  системе  общественных  отношений . Социально-психологические проблемы в условиях  развитого  социалистического  общества: Тезисы  научных  сообщений советских  психологов  к  6 Всесоюзному  съезду  общества  психологов  СССР. – М., 1983. – Ч.1. – С. 35 – 37;
 141. Учебный материал  и  учебные  ситуации. Психологические  аспекты / Под ред. Г.С. Костюка, Г.А. Балла. – К.: Рад. школа, 1986. – 143 с.;
 142. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес  і  психічний  розвиток  особистості. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.;
 143. Костюк Г.С. та ін. Педологія : Підручник для  педагогічних  технікумів / І.Д. Видро, Г.С. Костюк, П.Р. Чамата; за ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1933. – 292 с.

Оригінал на сайті Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України: http://inpsy.naps.gov.ua/info/258/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>