Сафронов А. Г.

Андрій Григорович Сафронов — езотерик, філософ, цілитель. Один з найбільш авторитетних фахівців з йоги на просторі СНД, що визнається як езотеричною, так і науковою спільнотами. Президент Української федерації йоги.

Закінчив з відзнакою фізико-технічний факультет Харківського державного університету в 1992 році за спеціальністю «теоретична ядерна фізика» і біологічний факультет цього ж університету в 1996 році за спеціальністю «медична психологія». З 1994 року — кандидат фізико-математичних наук, з 1999 — доцент по кафедрі соціально-економічних дисциплін.

З 1992 року проводить наукові дослідження в області психопрактик та психології масової свідомості. У цьому напрямку є автором понад 70 наукових праць, у тому числі в зарубіжних журналах, двох монографій «Психологія релігії» і «Релігійні психопрактики в історії культури», фудаментальной книги «Йога: фізіологія, психосоматика, біоенергетика», що витримали багаторазові перевидання, а також ряду книг і брошур («Психологія духовного розвитку», «Релігієзнавство», «Лекції з психології», «Психологічне айкідо», «Короткі нариси історії езотеричних вчень» та ін.), а також кількох десятків статей в популярних журналах. Автор і ведучий циклу телевізійних передач «Школа практичної психології». Організатор і учасник багатьох конференцій.

У дослідницьких цілях неодноразово побував в Індії, Тибеті і країнах Південно-Східної Азії, де відвідав основні ашрами, духовні центри і сакральні місця. Особисто зустрічався з лідерами значних духовних течій сучасності.

Практикує йогу з 1985 року. Активно займається педагогічною та цілительською діяльністю з 1989. Провів понад 400 семінарів з йоги та езотерики в різних містах СРСР і СНД.

В даний час Сафронов А.Г. керує діяльністю Української федерації йоги, проводить навчання в групах йоги, а також тренінги та семінари просунутого рівня з різних аспектів йоги і езотерики. Читає авторські курси лекцій «Психологія релігій», «Релігійна спадщина Сходу», «Структура масової свідомості» в Харківській державній академії культури.
Джерела: http://www.yoga.net.ua/filials.php?action=instructor&id=76&fid=12

http://naturalworld.ru/avtor_safronov-ag.htm

Блог: http://yogasutra-comment.blogspot.com/
та його англомовна версія: http://yoga-sutra-comment-eng.blogspot.com/
Сторінка в Фейсбуці: https://www.facebook.com/A.G.Safronov

 Список книг А. Г. Сафронова

1. Сафронов А. Г. Психология духовного развития. (1996).
Книга посвящена принципам и техникам медитации. Предложен системный подход к медитациям, используя который ученик или инструктор йоги могли бы подобрать наиболее эффективные медитации, направленные на действительное решение ситуации. Приведено более 80-ти медитативных техник, проведен анализ медитаций, используемых в других Школах.

2. Сафронов А. Г. Религиоведение. (1997).
В книге с эзотерических и психологических позиций рассмотрены основные элементы религиозных систем, а также описаны основные первобытные религиозные формы.

3. Сафронов А. Г. Лекции по психологии. (1998).
Книга написана на основании курса лекций по психологии, прочитанного автором в Харьковской академии йоги.

4. Сафронов А. Г. Психологическое айкидо. Ч. 1. (1998).
Психологическое айкидо является личной разработкой автора и является частью более общей концепции «Йоги социальных взаимодействий». Целью психологического айкидо (ПА) является сохранение психологической и энергетической целостности в конфликтных ситуациях. ПА является эзотерической системой, основанной на понимании энергетической общности общения между людьми. ПА представляет собой целостную систему методов, которые могут быть изучены в результате тренировки.

5. Сафронов А. Г. Психологическое айкидо. Построение амортизирующих стратегий поведения. Ч. 2. (2000).
Продолжение предыдущей книги.

6. Сафронов А. Г. Краткие очерки истории эзотерических учений. (2001).
Книга написана на основании одноименного курса, прочитанного автором на Заочном отделении Харьковской академии йоги.

7. Сафронов А. Г. Открытие чакральной системы. (2001).
Книга описывает структуру чакральной системы и методы ее развития и открытия, наработанные автором.

8. Сафронов А. Г. Психология религии. (2002).
Книга посвящена целостному рассмотрению религии как психологического феномена. В частности, рассмотрены такие вопросы, как психологические истоки религии, роль измененных состояний сознания в системе религиозного опыта, эзотерические психопрактики в религиозных традициях мира, а также проблема манипулятивного воздействия на психику со стороны т.н. неорелигиозных организаций. В основу легли материалы оригинальных курсов «Психология религии», «Религиоведение», «Религиозное наследие Востока», прочитанных автором в Харьковской Академии Культуры (факультет культурологии) и ряде других вузов. В настоящее время книга аналогов не имеет. И может быть полезна как учебное пособие для студентов. Психологов. Культурологов. Религиоведов. А также людей. Интересующихся эзотерикой и нетрадиционной психологией. Дополнительный интерес к настоящей книге может быть проявлен среди людей, в силу разных причин связанных с проблемой неорелигий, поскольку в отечественной литературе по религиоведению практически не уделяется внимания данному вопросу.

9. Сафронов А. Г. Чакральная психодиагностика. Ч. 1. (2002).
Книга посвящена практическим методам диагностики психологического состояния человека. Особенностей его характера, силы и развитости чакр по внешним, визуально зримым признакам. В книге используется методологический аппарат и развиваются концепции «Открытия чакральной системы».

10. Сафронов А. Г. Чакральная психодиагностика. Ч. 2. (2002).
Продолжение предыдущей книги.

11. Сафронов А. Г. Формирование чакр в детском возрасте. (2003).
Книга с эзотерических позиций раскрывает проблему взросления и воспитания детей.

12. Сафронов А. Г. Методы анализа сказок. (2004).
Книга посвящена методам извлечения эзотерической информации из сказок и рассчитана преимущественно на учеников Школы старших курсов.

13. Сафронов А. Г. Религиозные психопрактики в истории культуры. (2004).
Монография посвящена исследованию религиозных психопрактик, как неотъемлемого культурного феномена. Рассмотрены проявления психопрактик в различных культурах, исследован их генезис, эволюция, взаимодействие с другими формами духовной жизни.

14. Сафронов А. Г. Теория и практика психологического айкидо. (2005).
Книга представляет собой расширенное изложение идей и практики психологического айкидо.

15. Сафронов А. Г. Чакральная психодиагностика. (2005).

16. Сафронов А. Г. Психологические практики в мистических традициях: от архаики до современности. Монография. (2008). http://ru.scribd.com/doc/81053825/Psycho-practices-in-Mystical-Traditions-from-the-Antiquity-to-the-Present

17. Сафронов А. Г.  Йога. Физиология, психосоматика, биоэнергетика. (2008). https://www.scribd.com/doc/81053421/YOGA-Physiology-Psychosomatics-Bioenergetics

Список статей А. Г. Сафронова

1. Сафронов А. Г. Архаические психопрактики в первобытной и современной культуре / А. Г. Сафронов // Вест. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — X., 2003. — Вып. 2: Философия. — С. 58-66.

2. Сафронов А. Г. Динамика психологической адаптации человека к новым социальным условиям / А. Г. Сафронов, О. А. Назаров // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 388; Актуальні проблеми філософії науки і сучасних технологій. — С. 147-149.

3. Сафронов А. Г. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на психику // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 460. — С. 113-115.

4. Сафронов А. Г. Змінені стани свідомості в структурі релігійного попиту / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 4. — С. 147-149.

5. Сафронов А. Г. Культорологічні аспекти проблеми змінених станів свідомості / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. «Філологія. Педагогіка. Психологія». — К., 2002. — Вип. 6: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. — С. 513-515.

6. Сафронов А. Г. Культурологические аспекты проблемы измененных состояний сознания / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 429. — С. 50-55.

7. Сафронов А. Г. Маргинальные психопрактики: Социокультурная идентификация в мире культурного многообразия / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Філософія». — X., 2003. — № 591: Філософ. перипетії. — С. 124-128.

8. Сафронов А. Г. Метод исследования переносов эмоциональных отношений / А. Г. Сафронов, А. П. Сафронова // Вісн. Харк. держ. унту. — X., 1997. — № 388; Актуальні проблеми філософії науки і сучасних технологій. — С. 155-157.

9. Сафронов А. Г. Міфи та міфологеми нових релігій / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. держ. лінгв. ун-ту. Сер. «Філологія. Педагогіка. Психологія». — К, 2001. — Вип. 4: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. — С 475-478.

10. Сафронов А. Г. Механизмы социально-психологической адаптации / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К., 1997. — С. 36-38.

11. Сафронов А. Г. Мифы и мифология новых религий / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. [Сер.] «Філософія». — X., 2002. — № 561: Філософ. перипетії. — С. 229-231.

12. Сафронов А. Г. Модели вовлечения человека в деятельность культовой группы / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 2002. — № 550. — Ч. 1. — С. 26-30.

13. Сафронов А. Г. Невротизм как фактор социальной стабильности / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К. , 1997. — С 38-40.

14. Сафронов А. Г. Невротическая личность и общество /А. Г. Сафронов // Культура у філософії XX ст.: Матеріали 4-х міжнар. Сковородинівських читань. — X., 1997. — С. 302-304.

15. Сафронов А. Г. Нові форми релігійних організацій / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. Сер. «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2000. — Вип. 7. — С 97-101.

16. Сафронов А. Г. Окультні вчення 20 століття як специфічний культурно-історичний феномен / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія». Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — X., 2003. — Вип. 14. — С. 61-66.

17. Сафронов А. Г. Психологические истоки иррациональных форм поведения / А. Г. Сафронов // Проблема раціональності наприкінці XX ст.: Матеріали 5-й міжнар. Сковородинівських читань. X., 1998. — С. 313-316.

18. Сафронов А. Г. Психологические модели духовного роста: Концепция целостности / А.Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту; Сер. «Психологія». — X., 1996. — № 386, ч. 2. — С. 44-48.

19. Сафронов А. Г. Психологический подход к оккультным явлениям / А. Г. Сафронов // 2-й Международный конгресс психологов; Тез. докл. — X.: ХГУ, 1995.-С. 57.

20. Сафронов А. Г. Психологічний зміст релігійного ритуалу / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 2. — С 82-84.

21. Сафронов А. Г. Психопрактика как элемент культурной традиции / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. «Теорія культури і філософія науки». — X., 2003. — Вип. 588. — С 34-39.

22. Сафронов А. Г. Психология религии / А. Г. Сафронов. — К.: Ника-Центр, 2002. — 224 с. — (Новейшая психология. Вып. 9).

23. Сафронов А. Г. Психологический метод исследования стрессогенности ситуаций / А. Г. Сафронов, В. М. Ищук // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 338: Актуальні питання філософії науки та сучасних технологій. — С. 145-146.

24. Сафронов А. Г. Проблемы правового регулирования деятельности религиозных организаций на Украине / А. Г. Сафронов, Ю. А. Папирин, О. Ю. Чернявская // Десяті Харківські політологічні читання «Формування суспільної політики: теоретичний, практичний та правовий аспекти»: (Зб. наук. ст.). Харк. асоц. політологів та ін. — X., 2000. — С. 112-113.

25. Сафронов А. Г. Психологічні особливості сучасного релігійного життя / А. Г. Сафронов // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київ. нац. лінгв. ун-т.; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського— К., 2002. — Вип. 20. — С 142-145.

26. Сафронов А. Г. «Психологические» культы в контексте современной религиозной культуры / А. Г. Сафронов // Вест. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — X., 2003. — Вып. 2: Философия. — С. 119-125.

27. Сафронов А. Г. Психологічні особливості сучасного життя / А. Г. Сафронов // Материалы междунар. научно практ. конф. «Традиційна народна культура: Збереження самобутності в умовах глобалізації». — X., 2004. — С. 119-126.

28. Сафронов А. Г. Релігійно-терапевтичні ритуали та їхня роль у формуванні соціотипу / А.Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2000. Вип. 8. — С 93-96.

29. Сафронов А. Г. Современная психотерапия: философские и религиозные аспекты / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Теорія культури і філософія науки». — X.-Дрогобич, 2003. — № 587: Філософські проблеми науки та культури. — С. 21-24.

30. Сафронов А. Г. Социокультурные функции эзотерических психопрактик / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. Сер. «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2003. — Вип. 17. — С. 80-87.

31. Сафронов А. Г. Социально индуцируемые неврозы/ А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 338: Актуальні питання філософії науки та сучасних технологій. — С. 79-83.

32. Сафронов А. Г. Тенденції розвитку релігійності у сучасному світі / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С Сковороди. — X., 1999. — № 3. — С 73-77.

33. Сафронов А. Г. Феномен религиозной мобильности / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. Теорія культури і філософія науки. — X., 2003. [Вип.] 579-1: Наука, культура, постмодерн. — С. 156 160.

34. Сафронов А. Г. Фрустрация потребности в защищенности как фактор регрессии сознания / А. Г. Сафронов // Информатизация систем безопасности: Тез. докл. конф. — М., 1996. — С. 27.

35. Сафронов А. Г. Харизматические системы в современном обществе / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 429. — С. 50-55.

36. Сафронов А. Г. Харизматичні системи як культурне явище / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 6. — С 147-149.

37. Сафронов А. Г. Эволюционные и инволюционные процессы в массовом сознании / А. Г. Сафронов // Формування гуманітарної культури: теорія та практика; Тези доп. конф. (25-26 квіт. 1996 p., м. Донецьк). — Донецьк: ДИВД, 1996. — С 57.

38. Сафронов А. Г. Эволюционные и инволюционные процессы в массовом сознании / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К., 1997. — С. 34-35.

39. Сафронов А. Г. Эволюция представлений о духовности в эзотерических системах мира / А. Г. Сафронов // Post office. — X., 1999.-С. 56 62.

40. Сафронов А. Г. Езотеричні психопрактики у релігійних традиціях світу / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — X., 2000. — № 12. — Вип. 6. — С. 112-116.

41. Сафронов А. Г. Явище латентної релігійності і можливості його дослідження / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2002. — Вип. 15. — С. 30-35.

The list of books by A.G. Safronov

1. A.G. Safronov. «Psycho-practices in Mystical Traditions: From the Antiquity to the Present». Monograph (2008). http://ru.scribd.com/doc/81053825/Psycho-practices-in-Mystical-Traditions-from-the-Antiquity-to-the-Present

2. A.G. Safronov. Psychology of Spiritual Development (1996).
The book is devoted to meditation principles and techniques. It gives a systematized approach to meditations that a yoga student or instructor can use to choose meditations that are most effective for actual settling of a problem. It gives description of over 80 meditation techniques and analyzes meditations used in other Schools.

3. A.G. Safronov. Religious Studies (1997).
The book considers key elements of religious systems from esoteric and psychological point of view and describes basic primeval religious forms.

4. A.G. Safronov. Lectures on Psychology (1998).
This book was written on the basis of the course of lectures on psychology given by the author at Kharkov Yoga Academy.

5. A.G. Safronov. Psychological Aikido. V. 1 (1998).
Psychological aikido is the author`s personal elaboration that constitutes a part of a more general concept called Yoga of social interaction. The aim of psychological aikido (PA) is the maintenance of one`s psychological and energy integrity under conflict situations. PA is an esoteric system based on understanding the energetic essence of human communication. PA is an integral system of methods that can be studied as a result of training.

6. A.G. Safronov. Psychological Aikido. Construction of Amortizing Behavioral Strategies. V.2. (2000).

7. A.G. Safronov. Short Essays on the History of Esoteric Doctrines (2001).
The book was written on the basis of the analogous course given by the author at the extramural department of Kharkov yoga academy.

8. A.G. Safronov. Chakra System Opening (2001).
The book describes the structure of chakra system and the methods of its development and opening that were elaborated, tried and tested by the author.

9. A.G. Safronov. Psychology of Religion (Kyiv, 2002).
The book is dedicated to holistic view of religion as a psychological phenomenon. In particular it considers such issues as psychological sources of religion, the role of altered states of consciousness in the system of religious experience, esoteric psychological practices in global religious traditions and the problem of manipulative influence on psyche exerted by the so-called neo-religious organizations. The book is based on the materials of the original courses В«Psychology of ReligionВ», В«Religious StudiesВ», В«Religious Heritage of the EastВ» given by the author at Kharkov Academy of Culture (the faculty of Cultural studies) and at a number of other institutions of higher education. Today the book knows no equals and can be of use as a textbook for students, psychologists, cultural studies experts, specialists in religious studies and people interested in esoteric and non-traditional psychology. The book can be of particular interest to people who are due to various reasons related to the problems of neo-religions since this issue has been pretty much ignored by the national literature on religious studies.

10. A.G. Safronov. Chakra Psychological Diagnostics. P. 1 (2002).
The book is devoted to practical techniques of diagnosing the psychological state of a person, specific features of his/her character, chakras strength and maturity through visible external displays and indicators. The book uses methodologies of the В«Chakra System OpeningВ» and develops the concepts of the referenced book.

11. A.G. Safronov. Chakra Psychological Diagnostics. V. 2 (2002).
This is a continuation of the previous book.

12. A.G. Safronov. Chakras Formation in Childhood (2003).
The book gives an esoteric view of the child-rearing issue.

13. A.G. Safronov. Methods of Fairy-Tales Analysis (2004).
The book is devoted to the methods of extracting esoteric information from fairy tales and for the most part it is meant for the senior students of the School.

14. A.G. Safronov. Religious Psychopractices in the History of Culture (2004).
The monograph is focused on study of religious psychological practices as an integral cultural phenomenon. It deals with the way different cultures are affected by psychological practices, it studies their genesis, evolution and interaction with other forms of spiritual life.

15. A.G. Safronov. Theory and Practice of Psychological Aikido (2005).

16. A.G. Safronov. Chakra Psychological diagnostics (2005).

17. A.G. Safronov. Yoga: Physiology, Psychosomatics, Bioenergetics. — Kharkоv : PPВ Коvаlеnkо А.V.,2011. — 244 p., il. https://www.scribd.com/doc/81053421/YOGA-Physiology-Psychosomatics-Bioenergetics

Articles by A.G. Safronov

1. Safronov A.G. Psychological Models of Spiritual Growth: The Concept of Wholism / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: Psychology. Kh., 1996. No. 386, part. 2. P. 44-48.

2. Safronov A.G. Psychological Approach to Occult Phenomena / A.G. Safronov // The 2nd International Congress of Psychologists: Speech theses. Kharkov: KhGU, 1995. P. 57.

3. Safronov A.G. Evolutionary and Involutionary Processes in Collective Consciousness / A.G. Safronov // Formation of Humanitarian Culture: Theory and Practice: Add. conference theses (April 25-26, 1996, Donetsk). Donetsk: DIVD, 1996. P. 57.

4. Safronov A.G. The Dynamics of Individual`s Psychological Adaptation to New Social Environment / A.G. Safronov, O.A. Nazarov // Kharkov state univ. bulletin. “ Kh., 1997. No. 388: Actual Issues of Philosophy and Modern Technologies. P. 147-149.

5. Safronov A.G. Psychological Content of Religious Ritual / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Soc. philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 1999. Vol.2. P. 82-84.

6. Safronov A.G. The Method of Emotional Transference Investigation / A.G. Safronov, A.P. Safronova // Kharkov state univ. bulletin. Kh., 1997. No. 388: Actual issues of philosophy and modern technologies. P. 155-157.

7. Safronov A.G. Psychological Background of Irrational Behavioral Forms / A.G. Safronov // The problems of rationality at the end of the XX-th century: The materials of 5th International Skovorody readings. Kh., 1998. P. 313-316.

8. Safronov A.G. Charismatic Systems as A Cultural Phenomenon / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Soc. philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 1999. Vol.6. P. 147-149.

9. Safronov A.G. The Phenomenon of Latent Religiosity and Possible Ways of its Investigation / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Soc. philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 2002. Vol.15. P. 30-35.

10. Safronov A.G. Myths and Mythologemes of New Religions / A.G. Safronov // Scientif. bulletin of UNESCO chair of Kyiv state linguistic univ., Series: Philology. Pedagogics. Psychology. K.,2001. Vol. 4: Language, education, culture: scientific paradigms and the world of today. P. 475-478.

11. Safronov A.G. Evolutionary and Involutionary Processes in Collective Consciousness / A.G. Safronov // Political psychology and its role in formation of Ukrainian citizen: Conference materials / The Institute of Sociology and Political Psychology. K., 1997. P. 34-35.

12. Safronov A.G. The Mechanisms of Socio-Psychological Adaptation / A.G. Safronov // Political psychology and its role in formation of Ukrainian citizen: Conference materials / The Institute of Sociology and Political Psychology. K., 1997. P. 36-38.

13. Safronov A.G. Psychopractice as an Element of Cultural Tradition / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: The theory of culture and philosophy of science. Kh., 2003. No. 588. P. 34-39.

14. Safronov A.G. Psychology of Religion / A.G. Safronov K.: Nika-Center, 2002. “ P. 224.- (Modern psychology; Vol. 9).

15. Safronov A.G. Altered States of Consciousness within the Structure of Religious Demand / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Social philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 1999. Vol.4. P. 147-149.

16. Safronov A.G. Culturological Aspects of Altered States of Consciousness` Issue / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: Psychology. Kh., 1999. No. 429. — P. 50-55.

17. Safronov A.G. Charismatic Systems in Society of Today / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: Psychology. Kh.,1999. No. 429. P. 50-55.

18. Safronov A.G. Neurotism as a Factor of Social Stability / A.G. Safronov // Political psychology and its role in formation of Ukrainian citizen: Conference materials / The Institute of Sociology and Political Psychology. K., 1997. P. 38-40.

19. Safronov A.G. Neurotic Individual and Society / A.G. Safronov // The culture in the XX-th century` philosophy: The materials of the 4th International Skovorody readings. Kh., 1997. P. 302-304.

20. Safronov A.G. Religious and Therapeutic Rituals and their Role in Formation of Sociotype / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Social philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 2000. Vol.8. P. 93-96.

21. Safronov A.G. Socially Induced Neuroses / A.G. Safronov //Kharkov state univ. bulletin. -Kh., 1997. No. 338: Actual issues of philosophy and modern technologies. P. 79-83.

22. Safronov A.G. The Frustration of One`s Need for Protectability as a Factor of Conscious Mind Regression / A.G. Safronov // Computerization of Security Systems: Conference speech theses. M.,1996. P. 27.

23. Safronov A.G. Marginal Psychopractices. Socio-cultural Identification in the World of Cultural Diversity / A.G. Safronov // V.N. Karazin` Kharkov state univ. bulletin. Series: Philosophy. Kh., 2003. No. 591: Philosophic peripeteia. “ P. 124-128.

24. Safronov A.G. Evolution of Spirituality Concepts in Esoteric Systems of the World / A.G. Safronov // Post ofice. Kh., 1999.

25. Safronov A.G. Esoteric Psychopractices in Religious Traditions of the World / A.G. Safronov // G.S. Skovoroda` Kharkov state pedagogic univ. Kh.,2000. No. 12, vol 6. P. 112-116.

26. Safronov A.G. Destructive Cults and Destructive Methods of Mind Influence / A.G. Safronov // Kharkov state univ. Bulletin. Series: Psychology. Kh., 1999. No. 460. P. 113-115.

27. Safronov A.G. New Forms of Religious Organization / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military university [Series]. Social philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 2000. Vol.7. P.97-101.

28. Safronov A.G. The Tendencies of Religiosity Development in the World of Today / A.G. Safronov // Scientif. bulletin, Series: Philosophy / G.S. Skovoroda` Kharkov state pedagogic univ. Kh., 1999. No. 3. P. 73-77.

29. Safronov A.G. Psychologic Method of Investigation of Situations` Stressfullness / A.G. Safronov, V.M. Ishchuk // Kharkov state univ. bulletin. -Kh., 1997. No. 338: Actual Issues of Philosophy and Modern Technologies. P. 145-146.

30. Safronov A.G., Papirin Yu.A., Chernyavskaya O.Yu. The Problem of Legal Regulation of Religious Organizations Activity in Ukraine // The 10th Kharkov political science readings Formation of Social Politics: Theoretical, Practical and Legal Aspects: (Scientific Almanac) / Kharkov association of political science experts. Kh., 2000. P.112-113.

31. Safronov A.G. Myths and Mythology of New Religions / A.G. Safronov // V.N. Karazin` Kharkov state univ. bulletin. Series: Philosophy. Kh., 2002. No. 561: Philosophic peripeteia. P. 229-231.

32. Safronov A.G. Psychological Specific Features of Modern Religious Life / A.G. Safronov // Theoretical Questions of Culture, Education and Upraising: Scientific Almanac / Kiev National Lingv. University, Ukraine National Music. Academy named after P.I. Tchaikovskij. K., 2002. Vol.20. P. 142-145.

33. Safronov A.G. Models of Individual`s Involvement into Cult Group Activity / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: Psychology. Kh., 2002. No. 550, part. 1. P. 26-30.

34. Safronov A.G. The Phenomenon of Religious Mobility / A.G. Safronov // Kharkov state univ. bulletin. Series: The Theory of Culture and Philosophy of Science. Kh., 2003. [Vol.]. 579-1: Science, Culture, Post-Modernism. P. 156-160.

35. Safronov A.G. Evolution of Spirituality Concepts in Esoteric Systems of the World / A.G. Safronov // Post ofice. Kh., 1999. P.56-62.

36. Safronov A.G. Culturological Aspects of the Problem of Altered States of Consciousness / A.G. Safronov // Scientif. bulletin of UNESCO chair of Kyiv State Linguistic Univ., Series: Philology. Pedagogics. Psychology. K.,2002. Vol. 6: Language, education, culture: scientific paradigms and the world of today. P. 513-515.

37. Safronov A.G. The XX-th Century Occult Teachings as Specific Cultural and Historic Phenomenon / A.G. Safronov // Scientific Bulletin, Series: Philosophy // G.S. Skovoroda` Kharkov State pedagog. university. Kh., 2003. Vol.14. P. 61-66.

38. Safronov A.G. Psychological Cults in the Context of Modern Religious Culture / A.G. Safronov // KhPI Kharkov National Techn. University Bulletin. — Kh., 2003. Vol.2: Philosophy. P. 119-125.

39. Safronov A.G. Archaic Psychopractices in Primeval and Modern Culture / A.G. Safronov // KhPI Kharkov National Techn. University Bulletin. — Kh., 2003. Vol.2: Philosophy. P. 58-66.

40. Safronov A.G. Psychotherapy of Today: Philosophic and Religious Aspects / A.G. Safronov // V.N. Karazin` Kharkov state univ. bulletin. Series: Theory of Culture and Philosophy of Science. — Kh.; Drogobytch, 2003. No. 587: Scientific and Cultural Problems in Terms of Philsophy. P. 21-24.

41. Safronov A.G. Psychological Peculiarities of Modern Life / A.G. Safronov // The materials of Traditional Folk Culture: Safeguarding its Authenticity at the Time of Globalization international theoretical and practical conference. — Kh., 2004. “ P. 80-87.

42. Safronov A.G. Socio-cultural Functions of Esoteric Psychopractices / A.G. Safronov // Scientif. notes of Kharkov Military University. Series: Social philosophy, pedagogics, psychology. Kh., 2003. Vol.17. P. 80-87.

Джерело: http://www.yoga.net.ua/lib.php?show=sub&mat_id=1498&genre_id=50&action=show_articul

Вибрані наукові праці:

Сафронов, Андрей Григорьевич. Религиозные психопрактики в истории культуры / А. Г. Сафронов // Научное издание, Монография. – Харьков : Харьковская гос. акад. культуры, 2004 . – 303 с. — Библиогр.: с.281-300 (331 назв.). — ISBN 966-7352-81-1.
Монография посвящена исследованию психопрактик, прежде всего религиозных, как неотъемлемого культурного феномена, присущего человечеству на всех этапах его развития, выявлению их культурообразующих и других функций. В работе рассмотрены проявления психопрактик в различных культурных традициях, исследован их генезис, эволюция, взаимодействие с другими формами духовной жизни. Особое внимание уделено религиозным и околорелигиозным психопрактикам, представленным в современной культуре. Также в работе рассмотрены такие вопросы как место измененных состояний сознания в культуре и религии, роль религии в формировании и поддержании социотипа, культурное значение эзотерических психопрактик, философские и религиозные корни современной психотерапии.
Содержание
Введение
Глава 1 Религиозные психопрактики как объект научного исследования
1.1.Проблема определения термина «религия» с учетом современных реалий
1.2. Подходы к изучению религии. Психологические методы и подходы в изучении религии
1.2.1.Проблема соотношения психологического и духовного
1.2.2.Антропологическая характеристика элементов религиозной жизни
1.3.Религиозные психопрактики как объект научного анализа
Выводы к главе
Глава 2 Измененные состояния сознания и их место в религии и культуре
2.1.Проблема определения понятий «мистика» и «мистический опыт»
2.2.Измененные состояния сознания и феномен религиозной веры
2.3.Феноменология измененных состояний сознания
2.4.Методы достижения измененных состояний сознания
2.5.Измененные состояния сознания и религиозная космогония
2.6.Социокультурная функция измененных состояний сознания
2.7.Измененные состояния сознания в полифазных обществах
2.8.Измененные состояния сознания в современной культуре
2.9.Групповые практики достижения измененных состояний сознания. Харизматические системы в контексте современной культуры
Выводы к главе
Глава 3 Роль религиозных психопрактик в формировании социотипа
3.1.Социальный характер как элемент культуры
3.2.Религиозные психопрактики и их роль в формировании социотипа
3.2.1.Ритуалы, основанные на техниках психосоматического воздействия
3.2.2.Катарсические ритуалы
3.2.3.Ритуалы, связанные с использованием психоактивных веществ
3.2.4.Ритуалы травмирования мозга
3.3.Социокультурная идентификация в мире культурного многообразия
3.3.1.Культурологические особенности современного общества
3.3.2.Психопрактики личностного роста
3.3.3.Маргинальные психопрактики
3.3.4.Психопрактики, направленные на формирование социотипа в тоталитарных обществах Выводы к главе
Глава 4 Архаические психопрактики и их аналоги в совеременной культуре
4.1.Массовое сознание и его архаическая составляющая
4.2.Явление неосознаваемой религиозности и светские ритуалы
4.3.Психопрактики тотемизма
4.3.1.Тотемическая инициация как психопрактика
4.3.2.Тотемические психопрактики в современной культуре
4.4.Нагуализм
4.5.Психопрактики анимизма
4.5.1.Основные представления и ритуалы анимизма
4.5.2.Психологическая сущность и психопрактики анимизма
4.6.Первобытная магия
4.6.1.Основные представления первобытной магии
4.6.2.Магические ритуалы в современной культуре
4.6.3.Психологические аспекты первобытной магии
4.7.Социальные культы. Психопрактика власти
4.8.Шаманизм
4.8.1.Краткая характеристика шаманизма
4.8.2.Психологическая сущность шаманизма
Выводы к главе
Глава 5 Эзотерические психопрактики в культурных традициях
5.1.Эзотерические системы и их место в религиозной жизни
5.2.Эзотерические психопрактики в контексте культуры
5.3.Архаические корни эзотерических психопрактик
5.4.Эзотерические психопрактики в древних религиях
5.4.1.Психопрактики в культуре Индии. Йога. Тантризм. Буддизм. Ваджраяна
5.4.2.Психопрактики в культуре Китая. Даосизм. Теория внутреннего эликсира. Дзен
5.4.3.Психопрактики в греческой культуре
5.4.4.Психопрактики в христианстве. Исихазм. Духовные упражнения Игнатия Лойолы. Другие упоминания о христианских психопрактиках
5.4.5.Психопрактики в исламской культуре. Суфизм
5.5.Социальные функции эзотерических психопрактик
Выводы к главе
Глава 6 Религиозные психопрактики в современном мире
6.1.Структура и особенности современной религиозной жизни
6.1.1.Классификация современных религиозных систем. Неохристианские системы. Неовосточные культы. Неоязыческие системы. Экуменические системы. Сатанинские системы. Квазинаучные системы. Квазиоккультные системы. Коммерческие системы
6.2.Психологические особенности современных религий. Религиозные образы. Религиозные ритуалы. Мифы и мифология. Символика. Заповеди и запреты
6.3.Социальные тенденции в современной религиозной жизни
6.4.Феномен религиозной мобильности
6.5.Роль психологической составляющей в современной религиозной жизни
6.5.1.Искусственное вовлечение человека в культовую деятельность
6.5.2.Методы манипуляции сознанием в неорелигиозных культах. Методы внушения и суггестии. Методы, основанные на манипулировании информацией. Методы, основанные на индивидуальной психопрактике участника культа
6.5.3.Личностные изменения внутри культовой группы
6.6.Проблема «деструктивных» и «тоталитарных» культов
Выводы к главе
Глава 7 Психопрактики в оккультных системах
7.1.Оккультизм как специфический культурно-исторический феномен
7.2.Соотношение оккультизма и эзотеризма
7.2.1.Проблема аутентичности психопрактик в дискурсе «изобретения традиций»
7.3.Психопрактики и психологические парадигмы современного оккультизма Выводы к главе
Глава 8 Психотерапия в контексте современной культуры
8.1.Философские и религиозные истоки психотерапии
8.2.Мировоззренческая и религиозная функции психотерапии
8.3.«Психологические» культы в контексте современной религиозной культуры
8.4.Социокультурные функции психотерапии в современном обществе Выводы к главе
Заключение
Литература

Сафронов А. Г.  Йога. Физиология, психосоматика, биоэнергетика. — Издательство: Ритм-Плюс. 2008. — 256 с. ISBN: 966-8591-11-9 978-966-96671-6-8
Данная книга представляет собой попытку сформулировать рациональный подход к практике йоги, основанный на понимании физиологической, психосоматической и биоэнергетической сущности упражнений йоги. Впервые рассмотрены принципы построения йоговских комплексов (отдельно для здоровых и больных людей), даны внутренние (связанные с состояниями) критерии правильности выполнения упражнений, предложены рациональные подходы к медитативной практике. Также впервые поднят вопрос об ошибках при выполнении упражнений йоги, неочевидных на первый взгляд, и их негативных последствиях. Актуальность этого вопроса связана с тем, что в большинстве популярных книг по йоге большинство упражнений показано с принципиальными ошибками. Книга написана на основании 19-ти летней практики автора, а также 14-ти летнего опыта преподавания йоги и целительства. По структуре книга разбита на несколько уровней, которые могут быть полезны людям, в разной степени знакомых с йогой, — от новичков до давно практикующих. Книга снабжена фотографиями и рисунками, иллюстрирующими упражнения, фазы входа, распределения энергии, дефекты при выполнении упражнений. Книга может быть интересна как для людей интересующихся йогой и эзотерикой, так и для врачей, практикующих психологов, специалистов по физической культуре. На сегодняшний день книга аналогов не имеет.
Содержание
Предисловие.
Введение.
Энергетическая структура человека.
Типы упражнений йоги и механизмы их влияния.
Первые шаги в йоге.
Общие рекомендации по методике самостоятельных занятий для начинающих.
Психологическая работа в асанах.
Силовые позы. Техники уплотнения поля.
Более сложные упражнения и их энергетическое воздействие.
Принципы построения йоговских комплексов.
Выполнение асан с задержками дыхания (продвинутый уровень).
Техники работы с энергией.
Усилители асан.
Медитации.
Йогатерапия. Некоторые принципы построения терапевтических комплексов.
Йога и питание.
Йога и секс. Сексуальные практики в йоге.
Йога и звёзды.
Заключение.
Список литературы по различным аспектам йоги.
Список книг А.Г.Сафронова.
Словарь терминов.
Список сокращений.
Приложения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>