Тренінги

Тренінги психологічні антиалкогольний, антистресовий,  балінтовий,  дитячі комунікативний і розвиваючий,  іміджу,  командоутворення,  комунікативний, конфліктів,  критичності,  маніпуляцій,  насолоди,  підліткові комунікативний і розвиваючий,  батьківський,  сексуальності, подолання,  подружній,  тренерський,  вчителів, фінансовий.

Здавна на тренінгах, зазвичай в ігровій формі, люди завжди здобували навички спілкування, в тому числі з представниками протилежної статті, обмінювалися життєвим досвідом та новинами (Tempel Abraham van den. Family Portrait. 1665), (Терри Роджерс (Terry Rodgers), інколи в жіночих групах по типу закритого клубу (Edwin Longsden Long), підлітки та діти могли це здійснювати і в змішаних групах (Корнеліс Кіммел. Гра в сніжки), (Маковський Володимир. Селянські діти, 1890):
Tempel Abraham van den. Family Portrait. 1665

Терри Роджерс (Terry Rodgers)

Edwin Longsden LongТренінг, на відміну від групи, – більш динамічніший процес, в якому менше теорії, зате більше дії, вправ. Суттєве значення має емоційна складова комунікації, саме в поєднанні мисленневої діяльності з позитивним настоєм в колективі криється секрет спонукально-мотиваційної ефективності тренінгів.

 

Вправи на тренінгу можуть бути як фізичні, так і емоційно-розумові. Головне, щоб була динаміка процесу, своєрідне внутрішнє напруження. Ведучий при цьому займає не авторитарну, а партнерську позицію по відношенню до учасників.

 

Закриті тренінги проводяться в більш інтимній атмосфері, зазвичай, учасники добре знають одне-одного, в колективі може бути заздалегідь чіткий розподіл ролей та жорстка ієрархія.

 

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

 

У змішаних за віком та гендерною ознакою групах атмосфера демократична, розподіл ролей часто хаотичний і може змінюватися в процесі групової динаміки.

 

Маковский Владимир. Крестьянские дети

 

Молодші учасники мають можливість набуття свого власного життєвого досвіду, частково переймаючи його від дорослих.

 

 

 

 

Треніги можуть здійснюватися з етнічно-релігійним акцентом, календарно прив’язуючись до державних або загальнонародних свят (Christmas caroling in the Ukraine by Konstantin Trutovsky, 1864:
Christmas caroling in the Ukraine by Konstantin Trutovsky

Організація і проведення таких тренінгів та участь в них має ознаки патріотичного виховання, сприяє національній та гендерній самоідентифікації в колективі.

 

 

Етнічно-релігійні тренінги популярні не тільки у християн, а й в іудеїв (Володимир Любаров. Серія «Єврейське щастя»):
Володимир Любаров. Єврейське щастя 1
Володимир Любаров. Єврейське щастя 2

Взагалі-то, іудеї в групі чи на тренінгу – це знахідка для психолога та інших учасників завдяки єврейській толерантності і єврейському гумору.

Та й сама психологія багато в чому завдячує саме євреям. Доречно згадати тут З.Фрейда як родоначальника психоаналізу та А.Адлера, послідовника.

Становлення радянської та й української психології відбувалося завдяки значному вкладу єврейських психологів вчених та практиків.

Та й, врешті-решт, Дніпропетровськ – це місто українських євреїв.

 

антиалкогольний,
антиалкогольний

 

антистресовий,
0

 

 

 

 

 

 

Балінтовий,
балинтовый

 

дитячі комунікативний та розвивальний,
детский

 

іміджу,
walls.com.ua-14653

 

командотворення,
командообразования

 

комунікативний,
коммуникативный

 

конфліктів,
0011-011-Korporativnaja-kultura-organizatsii

 

критичності,
критичности

 

маніпуляцій,
манипуляций

 

насолоди,
наслаждения

 

підліткові комунікативний та розвивальний,
подростковый

 

подолання,
преодоления

 

родительський,
родительский

 

сексуальності,
груди

 

сімейний,
семейный

 

смислотворення,
смыслообразования

 

подружній,
супружеский

 

тренерський,
shkola-plavanija-v-kitae

 

вчителів,
учителей

 

фінансовий.
финансовый

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>