1.4. Поняття нужди за С.Д.Максименком. Ортогенез.

Саморух Г.С.Костюка. Саморозвиток суб’єкта свого власного життя В.І.Слободчикова та Є.І.Ісаєва.

Внутрішня самоактивність. Концепція нужди як енергоінформаційної сутності, витоку саморозвитку. Атрибутивні властивості нужди: гетерогенність, інформативний аспект, здатність до розвитку (саморозвитку), здатність до породження, втілення в породжену нею живу істоту, афіліативна природа, нескінченність існування.

Ортогенез як детермінований образом майбутнього рух до ускладнення.

Література:

Остапенко Е. О. Дослідження підходів до визначення поняття «саморозвиток» / Е. О. Остапенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка . — 2010. — Т. 136, Вип. 123. — С. 49-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduped_2010_136_123_10.pdf ostapenko

Иващенко А. В. Самовоспитание личности: механизмы и функции его осуществления / Акмеология 2004 №01. Научно-практический журнал. М.: 2004. – 110 с. ivashenko

Мішин С.В. Самовдосконалення як напрям професійної освіти студентів-магістрантів фізичного виховання / Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, №2, С. 75-78.  mishin

Міляєва, Валерія Робертівна та Бреус, Юлія (2011) Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця Проблеми загальної та педагогічної психології, Т.ХІІІ (ч.7). с. 120-128. miliaeva

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>